Vil du enda mer frem på Google? Her er en metode, og noen triks!

December 10, 2014

Det finnes gode muligheter om du vil bli mer synlig ved nettsøk. Både for deg som hitil har vært et spøkelse på Google, men også for deg som allerede rangerer høyt ved søk!

 

Dette innlegget oppsummerer hvordan Google AdWords virker og hvor nyttig det kan være med rett bruk. Ut fra hva du tilbyr, kan bruk av denne tjenesten plassere deg helt i toppen blant søkereultatene som vises.    

Søkemotoroptimalisering er den andre mest opplagte veien du kan komme høyere blant søkeresultatene som vises. Derfor vil dette innlegget også berøre dette emnet.

Ved å gå i dybden på begge fremgangsmåtene vil det være lettere å forstå når det kan være lurt å benytte det ene alternativet fremfor det andre, eller om du bør benytte begge.  

Innlegget ser også på noen aktører som allerede bruker AdWords i Norge, og hvilke konsekvenser dette kan ha for medieindustrien og for byråer som arbeider med reklame.  

 

 

Kort om viktigheten av Google

Søk gjennom Google er en veldig populær fremgangsmåte for å finne nettsider. Søk på Google er også velegnet til å finne produkter, tjenester og media. Google-søk benyttes like gjerne til å finne informasjon, kunnskap, personer og generelt det aller meste som finnes på nett. Med så utrolig mye som finnes på nett sier det seg selv at konkurransen om å komme øverst ved søk ofte kan være svært hard.  

En opplagt fordel av å bli funnet gjennom nettsøk er muligheten for å generere klikk videre til din nettside. Det som også kan være verdt å merke seg er at man ofte også treffer en en kunde som er interessert i dine tjenester, og som kan være i modus for å kjøpe.   

 

Det er viktig å ta med i betraktning at folks vaner på nett er slik at de bruker minimalt med tid og raskt klikker seg videre, dersom de ikke finner frem til løsningen på det de leter etter.

Dette er nok også en naturlig grunn til at antall klikk videre fra søkeresulater synker drastisk jo lenger ned oppføringen vises. Det er med andre ord lite lukurativt å være på side 2 av oppføringene. 

 

Det kan være frustrerende for aktører på nett og ikke være er synlig på en så viktig kanal som Google, og ved nettsøk generelt. Spesielt om man også har brukt mye tid og ressuserer på å bli mer synlig, og kanskje i tillegg ender bak andre som er mindre relevante for et søk enn seg selv. 

 

Det har under arbeidet med dette innlegget kommet frem at: 

  • Ca. 80% av alle søk på nett foregår med Google

  • Ca. 21% av all nettannonsering i Norge foregår med Google AdWords 

 

 

Veiene til topps!

Hvordan Google rangerer og indekserer kalles ofte på fagspråket for "pagerank", og de aller fleste andre oppføringer som ikke er annonsert forklares ofte med begrepet "organic search results". 

Med Google AdWords har du muligheten til å plassere dine annonser sammen med alle de andre øverste oppføringene som Google har funnet relevante, og sammen med andre AdWords-annonser.

AdWords er Google sitt eget tilbud til annonsering. For å få best mulig resultat er det alikevel ikke nok bare å betale, det krever også en del kunnskap om fremgangsmåte for at du skal få best mulig utbytte.

Alternativet for å nå toppen er svært ofte at hele, eller deler av nettsiden din, er optimalisert for søkemotorer. Dette krever også en del kompetanse på flere områder. 

 

Et resultatet ved bruk av AdWords og søkemotoroptimalisering er at disse vises på en noe forskjellig måte, men de har begge både fordeler og ulemper. Sett kun ut fra grad av generell synlighet vil det naturlig nok være ved bruk av begge disse verktøyene sammen, som sørger for mest eksponering. Dette er også noe Google har valgt å gjøre med sine egne tjenester.  

 

Du kan i tillegg også med fordel registrere deg hos Google My Business, som tidligere var Google Places. Slik kan man også få en ekstra oppføring ved søk.

 

En mer indirekte metode er visning via oppføring hos en annen nettside som allerede skårer høyt ved søk. Dette kan f.eks. være på opplysningstjenester, i en artikkel, på nettsiden til en organisasjon, forening, butikkkjede osv. Prøv gjerne selv med et søk på f.eks. "nohre solvang tannklinikk".    

 

 

 

 

For at vi skal se nærmere på effekter av AdWords sammenlignet med   søkemotoroptimalisering, kan det først være nyttig med en grundigere forklaring på hva begge disse to metodene egentlig er og hvordan de brukes.     

 

 

AdWords

Dette er en annonseform som ofte kalles for CPC, en forkortelse for cost per click.  

I boken den "Digitale Økonomien" av Arne Krokan (2013) finner man denne beskrivelsen av AdWords på side 153. "De skapte AdWords, et selvbetjent annonsenettverk som plasserte annonser på søkesidene. Søkte du på blomster, fikk du annonser for blomster samtidig. Etter hvert ble annonsene også plassert på andre nettsider, på blogger og andre steder folk besøkte." 

"De" som Arne Krokan her viser til er Google. 

Google selv annonserer øverst på infosiden om AdWords med at det skal tiltrekke nye kunder. Dette er jo en veldig generell påstand, men ved å se på effektene vil det være lettere å forstå hvorfor Google har valgt nettopp denne formuleringen. Videre annonserer de med at man kan nå frem til rett målgruppe til rett tid, at man kan annonsere både lokalt og globalt. Google markedsfører også at du kan begynne å bruke det umiddelbart, at du kun betaler pr. klikk videre fra din oppføring, og at du selv bestemmer budsjettet.

 

Som vist på bildet over ser annonsene ganske like ut som organiske treff, men de er merket med et lite symbol med teksten "Ad" under lenken til oppføringen, etterfulgt av en beskrivende tekst som annonsøren har lagt inn selv. 

 

Kjøp av søkeord som skal brukes i annonsene auksjoneres på nett. Det er mulig å kjøpe annonse-visning både lokalt og internasjonalt.

 

Hver annonsør får ha hver sin konto. Denne kan videre deles opp i mange kampanjer og videre i annonsegrupper som til slutt deles opp i søkeord.   

Det er mulighet til å legge inn svært mange ord og kampanjer pr. annonsør. 

 

Denne siden fra Google sin blogg viser hva som var begrensningene for bl.a antall ord og kampanjer, da den ble publisert. 

 

 

Det som er ekstremt viktig å huske på ved valg av ord i forhold til oppføring ved søk er hvilke ord en bruker vil søke etter. Ord som er feilskrevne og unaturlige kan fort miste effekten.

 

Under planlegging og gjennomføring av annonseringene vil det helt klart være en fordel å strukturere dette godt! Et utgangspunkt kan være å strukturere opp på samme måte som nettsidens menyvalg eller sidekart.  

 

Annonsene vises blant søkeresultatene på toppen, men også på siden og nederst. Google plasserer annonsenene ut fra hvem som har gjort det høyeste budet, hva som er mest relevant for søket, og det kan også være ut fra geografi. Dersom en annonse har høyere klikkrate en annen (ut fra søkeord) er det sannsynlighet for at dette videre vil bidra til høyere plassering blant annonsene.  

 

En fordel med AdWords er de også er relativt enkle å eksportere til andre

søkemotorer som f.eks. Kvasir og Bing.

 

Ved å klikke denne lenken til Google kan du både finne ytterligere informasjon og sette i gang med annonseringen. 

 

 

SEO

Dette er en forkortelse for search engine optimization, som vi på norsk kaller for søkemotoroptimalisering.

På nettsiden til W3Schools finner man denne beskrivelsen: 

"Search engine optimization (SEO) is the process of improving the ranking (visibility) of a website in search engines. The higher (or more frequently) a web site is displayed in a search engine list (like Google), the more visitors it is expected to receive."

Kilde: http://www.w3schools.com/website/web_search.asp

 

Søkemotor optimalisering vil i de aller fleste tilfeller kreve en del ressurser og kunnskap. Å komme til topps er avhengig av at du har gjort mye riktig i forhold til Google sine kriterier. At Google i tillegg har en del forretningshemmeligheter om hvordan de rangerer søk gjør det desto mer komplisert. Det er allikevel anbefalinger og føringer på hva som gir en høyere rangering ved søk, både fra Google selv og fra brukere som har testet i praksis.

 

Noen effektive virkemidler som er kjent for å kunne påvirke pagerank: 

  • lenker som peker inn fra andre nettsider, fordelaktig fra godt besøkte nettsider og med lingnende innhold 

  • aktiv bruk av ord som det søkes etter i navigasjon, sidetitler, overskrifter, lenker, bildefiler og filnavn generelt

  • overskrifter kodet med h1 eller h2 tag's

  • bruk av domenenavn som det søkes etter, og filnavn på undersider

  • koding av HTML & CSS uten for mange feil

  • indeksering av sitemap hos google

  • oppdateringer av innhold

  • nummererte lister og unummererte lister lik denne, eller lister med bruk av lenker

 

Et par gode verktøy og hjelpemidler du også kan bruke videre er Google Webmaster Tools og Google Analytics, og en kodesjekker som f.eks. denne 

 

En stor fordel er at flere publiseringsløsninger har lagt opp til god SEO slik at alt ikke må gjøres selv.

En annen fordel er at hvis du gjør det riktig i forhold til Google, så vil mye av dette også fungere på andre søkemotorer. 

 

NB. Unaturlig overdreven bruk av ord, dupisering av tekst og sider, link farming og juks er noe Google har metoder til å fange som kan resultere med svartelisting. Dette kan også være vert en tanke dersom du velger å sette jobben med SEO bort til noen andre.

 

 

Genrelle utfordringer ved søk som kan påvirke valg av verktøy

En utfordring er hard konkurranse ved at ditt nettsted i det hele tatt blir funnet ved søk. 

Kanskje en kunde ikke vet om deg i det hele tatt og det allerede finnes enorme mengder konkurrenter som tilbyr det samme som kunden søker etter. Da blir kampen om høy pagerank tilspisset. Et google-søk på f.eks. "sportsbutikk" eller "kjøp ny bil" vil raskt vise at det er veldig mange som kniver om oppmerksomheten. Spesielt om konkurrentene i tillegg er bedre søkemotoroptimalisert, kan dette bli en krevende vei til topps av Google. 

Dersom kunden allerede kjenner til deg fra før vil det kunne være en fordel om navnet på nettsiden er unikt, dersom det blir søkt på dette. Alikevel burde du vel også være med i kampen dersom den som søker ikke kjenner til deg fra før og søker etter f.eks et produkt eller tjeneste.  

 

 

Den lange halen

Eksemplet over ved å oppnå høy pagerank kun med treff på din forside, vil kunne kunne være like eller mer utfordrenede, dersom du har mange f.eks. produkter eller tjenester som du ønsker at nettsøkere skal finne en direkte lenke til.

Alt du tilbyr blir til det som kalles for en lang hale som kan bli svært lang om du f.eks. driver en nettbutikk med mange tusen produkter. Jo flere tjenester, produkter, informasjon osv. som du tilbyr, jo lenger vil halen vokse. 

 

Et tungvint scenario for en fremtidig kunde vil være om han eller hun først må finne eller oppdage nettsiden din. For deretter å lete rundt på denne etter det han eller hun trenger, men ikke vet om du har. Da kan et søkeresultat som peker rett til det som det ble søkt etter være svært effektivt for brukeren.  

En løsning på dette vil være å få frem dine relevante undersider til å vises ved søk. Dette kan være alt fra sider med enkelte produkter, hele produktkatogorier, kampanjer, kontaktsider og sider med informasjon. Mao. det kan være hva som helst, så lenge det er relevant for søket sammen med ditt ønske om å få dette frem!

 

Nettadresser til undersider som f.eks. http://www.vg.no/tv-guide/ er både søkevennlige og lette å forstå ved lenking på bla. sosiale medier, sms og mail og lignende. 

Det kunne med fordel også vært slik i praksis på alle nettsider med produkter, tjenester og undersider generelt. Det vil derimot være både krevende teknisk og tidkrevende i praksis, men de som gjør det vil i større grad kunne ha en fordel med tanke på å få frem den lange halen.

 

AdWords Vs. SEO

Gjennom arbeidet med dette innlegget har det kommet frem at mindre bedrifter kan ha en høyere andel av omsetningen sin gjennom Adwords enn større bedrifter. 

En forklaring er at Awords har begrensninger ved at det kun finnes et begrenset antall ord som det søkes etter, og et begrenset antall søkere på disse ordene.

Denne begrensingen vil naturllig nok også finnes for organiske treff. 

Dermed vil vil man komme til et punkt hvor potensialet er utnyttet maksimalt, og det vil være nødvendig å se på andre virkemidler for å oppnå høyere omsetning. Dette kan være virkemidler som koster penger og som mindre aktører ikke har like mye av som større aktører.

En annen utfordring for mindre bedrifter vil også kunne være at ved bruk av populære søkeord i AdWords så stiger også prisen. Her vil større bedrifter kunne ha mer ressurser til å kunne vinne kampen om de beste søkeordene. Samtidig vil man også kunne se at større bedrifter kan ha mer ressurser til å forbedre SEO. 

 

En stor fordel med bruk av AdWords vil kunne være muligheten for å kjøpe seg til topplassering dersom man ikke klarer å oppnå høy rangering ved SEO. Dette kan gjelde både til forside og for å få frem noe i den lange halen!

Med AdWords vil du også kunne ha muligheten til å bli enda mer synlig selv om du allerede vises topp, både med forside og undersider.    

 

Et viktig spørsmål dersom man vurderer AdWords og SEO opp mot hverandre er om brukeren heller vil klikke på en som er oppført naturlig av Google fremfor en som er kjøpt og betalt. Begge kan ta deg til topps, men den ene vises som en annonse og den andre vises som et organisk treff. Hvem ville du stolt mest på og valgt? Den som var betalt, eller den som Google hadde vurdert som mest relevante i forhold til ditt søk? 

Det har vist seg at organiske treff generelt har høyere klikkrate, men at klikkraten til AdWords stiger dersom søket har blitt gjort med intensjon av å kjøpe noe. En forklaring på dette kan være at annonsen leder rett til brukernes behov, og at et organisk treff ikke alltid leder like godt til behovet. Dette emnet belyses også i denne artikkelen til WordStream.

 

Det er også gjort pålitelige funn der det kommer frem at større nettsteder har en konverting til salg via ca. 16,5% fra organiske treff og via ca. 17,5% fra annonseoppføringer. 

På mindre nettsteder har det kommet frem en konvertering på ca. 55% via annonser og ca. 22% via organiske treff. 

 

Norske aktører som bruker Adwords i dag

Ved å søke litt rundt ser man at flere større aktører også benytter AdWords selv om de allerede er nr. 1 på organiske treff. NSB er et godt eksempel på dette, og de viser med samme annonseoppføringen også flere lenker til undersider som peker til tjenester som de tilbyr. De har også en egen annonse på søkeordet "togbillett" selv om de også står oppført med undersiden https://www.nsb.no/togbilletter på 1. plass som organisk søkeresultat. 

Det som også er interessant med dette tilfellet er at NSB velger AdWords selv om de allerede er på topp og ikke har noen konkurrenter som kjører tog.  

Ved å gjøre flere tilfeldig treff etter større aktører ser man også at det er en del som ikke bruker AdWords for øyeblikket. "Expert" og "Elkjøp" var to eksempler på dette akkurat nå. 

 

Hvis vi derimot ser på forskjellige mindre aktører som f.eks. selger fluestenger og tennis racketter og søker på "fluestang" og "Tennis Racket" vil man se at det dukker opp aktører som ikke er høyest rangert ved organisk treff, men som er tilstede med annonser. 

 

Dette var kun noen få tilfeller, men vi kan allikvel se at Google AdWords brukes av de største og de minste, og med forskjellige motiver. 

 

Mulige konskvenser for annonsørene og media Industrien

Det kjempes om de samme pengene til annonsering som tilligere, men ut fra statistikken innledningsvis i dette innlegget ser man at annonsetyper som AdWords tar en stor del av disse pengene. Med den nye digitale arenaen og annonseringsmulighetene som har oppstått, vil bransjen med fordel måtte tilpasse seg de nye spillereglene.

Siden forbrukere i stor grad både velger å handle på nett, og ved å bruke søkemotorer, vil det være ulogisk forretningsdrift om man ikke også er synlig på denne markedsplassen. 

 

Google Partner

Freelancere og bedrifter har muligheten til å bli samarbeidspartnere med Google ved å bl.a. ta en eksamen. Dermed kan man dra fordel av å være en sertifisert partner som er ekspert på AdWords og flere av Google sine områder. Bedrifter som vurderer eksperthjelp til å f.eks. lage struktur i annonsene vil kunne dra fordel av denne ekspertisen. 

Les mer om Google Partners her. 

 

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now