Forskjellige former for epostmarkedsføring kort oppsummert

December 19, 2014

 

Det finnes flere typer eposter som kan brukes til markedsføring, noen av disse blir oftere åpnet en andre.  

 

Dette innlegget ser spesielt på fordelene og særpreget ved en type epostmarkedsføring som kan beskrives som ”remarketing”. Dette gjøres både gjennom teori og gjennom eksempler.

Samtidig belyser dette innlegget også de andre formene for epostmarkedsføring som man kan nyttiggjøre seg av. 

Ved et praktisk eksempel avslutningsvis brukes de også alle i en kombinasjon.

 

 

Forskjellige typer eposter til markedsføring

Begrepet epostmarkedsføring spenner over flere forskjellige typer eposter.

Disse kan beskrives som personlige og upersonlige nyhetsbrev, avanserte personlige eposter, transaksjonseposter og remarketing eposter.   

 

 

Remarketing eposter sitt særpreg

Denne formen for epostmarkedsføring har sin egenart ved at de genereres og sendes ut fra at en bruker har gjort en handling. Dette kan være å oppgi sin epostadresse, registrere en brukerprofil, eller ved en handling sammen med disse tilfellene.

Eposten som da genereres vil ha som mål å få mottakeren til å utføre en ny handling, aller oftest ved å først klikke på en lenke i eposten

 

Det som også er spesielt med denne typer eposter er at de svært ofte blir åpnet, og at konverteringsraten er høy.

Den viktigste grunnen til dette er nok at de er relevant for brukeren. Hvis ikke hadde han eller hun ikke valgt å oppgi epostadressen sin, registrere en profil og utføre en handling.  

 

Slike remarketing eposter kan derfor i teorien kunne brukes effektivt med svært forskjellige typer budskap, det må bare være relevant nok for brukeren til å gjennomføre hele prossesen. 

 

 

3 eksempler på remarketing eposter i praksis

Om man har en blogg eller nyhetsside vil man ønske seg flere flere lesere som følgere.  Da kan man ha et felt på nettsiden med for eksempel denne teksten ”Jeg ønsker å bli varslet ved nye innlegg” etterfulgt av muligheten for å skrive inn epostadresse sammen med en knapp for ok eller tilsvarende. Når dette blir lagt inn vil det kunne bli sendt en automatisk generert epost der man ønsker velkommen og samtidig ber om en bekreftelse ved å klikke på lenke. Denne lenken kan føre brukeren tilbake til en side hvor man takker for registreringen, men kanskje der brukeren også blir bedt om å registrere navn for å fullføre registrering.

Slik kan man forsikre seg om at det er en gyldig epostadresse som har blitt skrevet inn og at det faktisk er en ekte bruker og man kan sikre seg navnet til brukeren som med fordel kan brukes til å personliggjøre fremtidige eposter. Man kan selvfølgelig også be brukeren registre ytterlig info som man også kan bruke videre. Dette vil kanskje være enda mer relevant for andre typer nettsider og der formålet er å selge noe.   

Selv om effekten av disse tilfellene vil kunne være svært gode, så er det allikevel kun en enklere variant av å bruke remarketing eposter.

 

Et annet eksempel kan være ved å opprette en brukerkonto på en nettside som for eksempel tilbyr en database i form av bilder til grafisk design.

Da kan man få en mail etter registreringen, men i dette eksemplet så gjelder det ikke kun en bekreftelse på en epostadresse, men  også informasjon om at man kan benytte seg av et tilbud. Dette kan også ha blitt generert ut fra hvilken underside man var på under registreringen. Eller om man kanskje registrerte seg, men uten å kjøpe noe.

Et lignende eksempel skjedde nylig med forfatteren av innlegget når det ble gått inn på nettsiden til Google AdWords uten å fullføre en bestilling. Da kom det raskt en epost som ville hjelpe til videre med annonseringen.

 

Et siste men viktig og annerledes eksempel på remarketing eposter er hvordan facebook ved epost lokker deg til å logge på utfra dine handlinger og innstillinger på epost varslinger. Som default står det at du skal varsles på veldig mange områder. For eksempel ved bildetags og kommentarer på dine poster. Dette er jo også basert på noe du selv startet, bare i mye mer avansert form.

Og de aller fleste varslene fører deg inn på Facebook for å sjekke.

Eksemplene med Facebook vil raskt kunne bli overført til andre sosiale medier, forum, og andre steder du er logget inn som for eksempel på finn.no.    

 

 

Remarketing i andre former

Etter litt refleksjon kom det frem at man faktisk også vil kunne oppnå en lignende effekt ved at ”triggeren” også kan sendes som en melding på telefon. Dette kan, men trenger nødvendigvis heller ikke å være til et nummer. For det er jo slik i dag man kan sende meldinger til telefoner men via epostadresser, som det gjøres med iMessage. En slik remarketing epost-sms kan ha sin hensikt ved for eksempel å få noen til å ta i bruk en applikasjon på en telefon.

En annen refleksjon som kom frem under arbeidet med dette innlegget var at en chat funksjon på en nettside vil på noen områder også kunne sørge for at brukeren utfører den samme ønskede handlingen.. Dette vil jo ikke være epostmarkedsføring, men man kan alltids legge opp til at brukeren må oppgi epostadresse og for eksempel navn for å kunne starte chaten. Og deretter sende en remarketing epost etter at chaten er over.

 

 

Andre hovedtyper for epostmarkedsføring

Noen av disse vil også kunne ha enkelte av de samme egenskapene som remarketing eposter, men de skiller seg allikevel fra hverandre med sine særpreg og bruksområder. 

 

 

Nyhetsbrev

Dette er nok typen eposter som mange forbinder med epostmarkedsføring. Det som preger denne typen er at det er snakk om å sende samme epost og budskap til flere. Det er nok også denne typen eposter som oftest blir oppfattet som spam. Nyhetsbrev kan allikevel også være svært effektivt. Så lenge det er relevant for mottakeren!

Et eksempel på et svært relevant nyhetsbrev vil være at en barnehage sender info til alle foreldrene som har barna sine i nevnte barnehage.  

 

Grunnen til at denne type eposter er så populære er nok fordi de er de mest enkle å gjennomføre. Eposten kan med fordel segmenteres ved utsendelsene slik at man treffer målgruppen bedre.

 

 

Enkle personlige nyhetsbrev

Denne typen er veldig lik den over, men disse er også adressert med navn. For eksempel med en ”Hei Kari” øverst i innholdet. Ut fra at det virker personlig, så kan dermed mottakeren oppfatte det som mer relevant. Navnet til mottakere ses også brukt i emnefeltet. Både ved relevante eposter og ved spam.

Gjennomføring av slike personlige eposter vil naturlig nok kreve noe mer ressurser til utsendelser.

 

 

Avanserte personlige eposter

Denne formen for eposter kjennetegnes ved å tilpasse budskapet ut fra mottakerens tidligere kjøp og preferanser.  

Dette vil kreve en teknisk løsning som kan regne ut hva som er mest relevant for mottakeren.

En ofte brukt variant er anbefalinger om det samme som hva andre kunder har handlet, samtidig som de har handlet et produkt som mottakeren av eposten har handlet.

 

Det kan også være anbefalinger på samme merke eller innen en kategori som mottakeren tidligere har handlet, og også i kombinasjon med hva lignende kunder har handlet.

Dette kan fort bli avansert å gjennomføre teknisk dersom det også skal være relevant for brukeren. Hvis ikke så vil jo disse epostene etter hvert bli uinteressante å åpne.  

Man kan se flere likhetstrekk til remarketing ved denne formen for epostmarkedsføring, den størte forskjellen er nok at denne bærer mer form av et nyhetsbrev, mens en remarketing epost vil være kunne virke mer interaktivt basert på at brukeren allerede har utført en handling.

 

 

Transaksjonseposter

Denne formen har også likhetstrekk med remarketing eposter da de vil sendes ut fra en handling. Denne typen kan allikevel. beskrives som en egen form da den er basert på en transaksjon.

Et typisk eksempel er en epost som bekrefter en ordre, etterfulgt av en epost som forteller at betalingen er godkjent eller ikke. Det kan også være eposter med status på utsendelse.

Man kan gå ut fra at disse har en høy åpningsrate da de både er basert på en handling og en investering.

 

 

 

 

En kombinasjon av alle typene ved praktisk bruk

Hvordan de forskjellige typene kan brukes i praksis forsøkes her belyst med noen få eksempler med en nettbutikk.

 

Flere nettbutikkløsninger tilbyr også muligheter for epostmarkedsføring gjennom selve nettbutikken. cubecart  er et eksempel på en slik leverandør.

Ved å velge en slik integrert løsning vil det kunne sendes både personlige nyhetsbrev, avanserte nyhetsbrev, transaksjonseposter og det bør være muligheter for remarketing.

Alternativet vil være å bruke et eget epostmarkedsføringsprogram som for eksempel APSIS.  

I dette eksemplet med nettbutikken vil det være en stor fordel om data brukes på kryss mellom nettbutik og epostprogram. Det aller meste er mulig så lenge man har kunnskap og ressurser.

Når man har funnet verktøy kan man sette i gang, men hvem skal man sende til?

 

Det finnes muligheter til å kjøpe lister med epostadresser, men disse er kan ofte være knyttet til å bruke en egen klient for utsendelser.

Det kan sikkert også være lurt å se om det er noen arkiverte kundedata blant sine egne ressurser.

Hvem adresser man kan ha lov til å bruke gås det ikke nærmere inn på her, men dette er områder man bør sette seg inn i.

Uansett så kan det være smart å vise til grunnlaget for at man sender eposten, spesielt til nye kunder, samt alltid ha med en avmeldings funksjon.  

 

Man kan starte med å sende et nyhetsbrev med mål om å informere om at man finnes og samtidig lokke med noen gode tilbud. Dersom man har ressurser kan nyhetsbrevet også være av  personlig art. Dette kan være et ledd i å få flere besøkende til nettbutikken.

 

Når nyhetsbrevene fører til klikk på siden og kjøp av produkter, så kan det legges opp til å registrere en profil der kunden kan velge å motta nye nyhetsbrev og samtidig pålegges å legge inn navn, som kan brukes videre til forskjellige former for epostmarkedsføring.

I denne prosessen kan man også bruke remarketing og sammen med et tilbud. Dette kan også brukes dersom registrerings prosessen ikke gjennomføres.

Remarketing kan også brukes ved oppfordre kunden til å følge merker eller produkter som er interessante, eller ved å bli varslet når de kommer inn.

 

En metode for å videre kunne sende mer avanserte personlige eposter kan være at ved å få den nye kunden til å velge eller til og med tvinge til å velge hva han eller hun er interessert i, gjennom en registrering av en brukerprofil. Det kan være at man for eksempel er nødt til å velge kategorier. Dette kan utgjøre et fint grunnlag for avanserte eposter og om man har ressurser kan dette gjerne brukes sammen med hva lignende kunder har kjøpt, og kanskje sammen relaterte produkter og produkter man har vært inne og sett på men ikke kjøpt. Og sammen med produkter kunden har valgt å bli varslet om.  

  

Ved kjøp av varer så vil det være helt naturlig med transaksjonseposter som beskrevet over, men man kan faktisk også flette inn tilbud i disse og gjerne i form av markedsføring lik personlige avanserte eposter. Dette vil kreve ressurser og teknisk kompetanse, men det er mulig. Et eksempel på noen som aktivt gjør dette er nettbutikken juno download 

 

Som man ser på på skjermbildet så er dette faktisk en herlig kombinasjon av transaksjonsepost sammen med en avansert personlig epost.

Remarketing eposter vil også med fordel kunne brukes i en nettbutikk i flere sammenhenger.

 

 

Relevanse kort oppsummert

Når de forskjellige epostene skal sendes må de ses i sammenheng med relevans for brukeren for at de skal bli åpnet. Her vil emnefeltet være svært viktig, det samme med avsendernavn. Innholdet må jo også være relevant for at brukeren skal gjøre det som er målet med eposten. Landingssiden som eposten peker til være måtte være relevant for brukeren, og samtidig være et viktig valg for avsenderen. 

Dersom man stadig sender urelevante eposter så vil brukeren til slutt også bli uinteressert i å åpne noe som i utganspunktet var interessant. I teorien kan man få en positiv effekt av å sende hva som helst så lenge det er relevant nok.

 

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now